עמותה לפיתוח נופי נחמיה

העמותה לפיתוח נופי נחמיה והעצמת השומרון  ע"ר 58-057-088

 

נוסדה ב 16-3-2013  ע"י משה אהרון וזאב לב.

 

מטרות העמותה לפי רשם העמותות:

 

-תמיכה במסגרות לימוד בתחומי יהדות וחינוך.

- תמיכה בפעילויות תרבותיות.

- תמיכה במסגרות לימוד והקניית ערכי תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

- פיתוח ההתיישבות ביהודה ושומרון באמצעות בניה ופיתוח מבנים ציבוריים בהתיישבות, פעילות הסברה ותודעה, פעולות קליטה להבאת תושבים וגיוס תרומות.

- סיוע ותמיכה בפעילויות המתקיימות בתחומי פעילות העמותה תוך כדי שיתוף פעולה עם גופים נוספים ו/או השתתפות הנהנים.

 

חברים בעמותה:

עופר עדני - יו"ר

ניר רובין

משה אהרון

רעות כ"ץ

עינב רגב- ועדת ביקורת

נועם אהרון- ועדת ביקורת

 

 להלן חלק מפעילויות העמותה:

1. תקצוב פעילות סביב חגי ישראל.

2. תקצוב פעילות בית הכנסת.

3. תקצוב פרויקטים לקידום היישוב 

4. הפעלת מערך גיוס כספים לטובת קידום היישוב 

 

 

לתרומות-
בנק אוצר החייל אריאל מספר סניף 343
מספר חשבון בנק: 266-016

 

 

 

 

עיצוב וליווי שיווקי: מוריה שפירא, פיתוח: פתרונות אינטרנט