מזכירות

אנחנו בישוב נופי נחמיה שמים דגש רב על קידום ופיתוח הישוב.
קידום הישוב מתאפשר הודות להשקעה על בסיס התנדבות התושבים, בצד פעילות עובדי הישוב.
בישוב פועלות מספר ועדות ובהם – בניה, קליטה, תרבות, שפ"ה, חסד,חינוך ודת.
הועדות מרכזות את הפעילות בתחומם ומקיפות את כל תחומי החיים.
קהילה מגובשת היא הבסיס לכל, ועל כך מנצחת רכזת הקהילה.
בישוב כ 10 עובדים ובהם – עובדי החינוך, עובדי תחזוקה, רבש"ץ, רכזת קהילה, מזכירה, ספרנית ומפעילת משחקייה.
עליהם אמון מזכיר הישוב – המוציא מן הכח אל הפועל.
מזכירות הישוב מנתבת את הפעילות בהתאם לתוכנית העבודה.
תחלום, תיזום, תצליח !
 
בעלי תפקידים:                                                                                                             

יו"ר מזכירות:

עומר רחמים - 052-5303772

רכזת קהילה:

הודיה רובינוף - 052-6670058                                                                                                                                 

מזכיר הישוב:

אלישיב ברויאר  - 052-5666636   

מנהלת משרד:

מיטל עזיז- 054-7792055                                             

ראש צוות צח"י: 

רמית בלנקנשטיין - 054-6094569

 

 

 
 
 
 
 
 
 

לבנת קניקובסקי- 0543452238

נתנאל גודמן- 0503730161

 

 

עיצוב וליווי שיווקי: מוריה שפירא, פיתוח: פתרונות אינטרנט