מזכירות

אנחנו בישוב נופי נחמיה שמים דגש רב על קידום ופיתוח הישוב.
קידום הישוב מתאפשר הודות להשקעה על בסיס התנדבות התושבים, בצד פעילות עובדי הישוב.
בישוב פועלות מספר ועדות ובהם – בניה, קליטה, תרבות, שפ"ה, חסד,חינוך ודת.
הועדות מרכזות את הפעילות בתחומם ומקיפות את כל תחומי החיים.
קהילה מגובשת היא הבסיס לכל, ועל כך מנצחת רכזת הקהילה.
בישוב כ 10 עובדים ובהם – עובדי החינוך, עובדי תחזוקה, רבש"ץ, רכזת קהילה, מזכירה, ספרנית ומפעילת משחקייה.
עליהם אמון מזכיר הישוב – המוציא מן הכח אל הפועל.
מזכירות הישוב מנתבת את הפעילות בהתאם לתוכנית העבודה.
תחלום, תיזום, תצליח !
 
בעלי תפקידים:                                                                                                             

יו"ר מזכירות: דוד גרובס - 050-6795169

יו"ר קהילה: רחל נח - 050-3798701                                                                                        

בנושאי קליטה:  עידית - 058-4010565  (רצוי להתקשר בכל יום בין השעות 20:00 - 22:30)                                                   

מזכיר הישוב: אחיה חריף  - 058-7799658                                                  

ראש צוות צח"י: רמית בלנקנשטיין - 054-6094569

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

שנה טובה ומתוקה!

 

עיצוב וליווי שיווקי: מוריה שפירא, פיתוח: פתרונות אינטרנט